Ground Floor Duplex For Sale in Guadalmina Alta

€ 820,000

Overview

  • Updated On:
  • August 18, 2022
  • NEWA7172 Reference ID
  • 3 Bedrooms
  • 3 Bathrooms
  • 196 m2 Living Area
  • Plot Size
Favorite

Property Details

Property Details

Property Id : 3750
Price: € 820,000
Property Size: 196 m2
Bedrooms: 3
Bathrooms: 3
Interior Size: 154
Terrace Size: 20
Floors: 2
Onsuite Bathrooms: 3
Garage: Private
Swimming Pool: Communal
Garden: Communal
Floors: 2
Toilets: 1
Reference ID: NEWA7172
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaUzd0NUdCWis5Y3lTK0RpS0ltVDNFWU50QzBEZWRFY0syVXZvV3JVdzZ2QktsMnpTWHBUb2xKSUtqVHlxaGRHYUd2S1ZLMXNCdWY0TjcrSFMxQVBEVWJZRTlsU3RFS2Y0bU1PRzFUOEEweQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaUzd0NUdCWis5Y3lTK0RpS0ltVDNHUlVRSmRsVWxHaFNCUmZWL0ZmTDZDYy9JRUFhZEpkOENwTXFtdlM2ZlkrdzBVcDVNd3FrOXB3bDZGQ2ZnY2VlSVFyU00ycjF0ZDV3aThRZG5STnZBNQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaUzd0NUdCWis5Y3lTK0RpS0ltVDNHMlF1d1kvS1ltVW5ld1RrRjBFaGJmUDVvdjIrZUhoWFFlUlF6Ym0xcy94MTV4cUgzUjRTdkRRU3hMc0Qwc1V3ZWtrQlkxdFVhbXlxNWxZZHNzeEZNMA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaUzd0NUdCWis5Y3lTK0RpS0ltVDNFaDdxMGg3aGdTcmtYL3EwdlRpUGxzQ2pwZkxybmp2Qm52ZUFYN1hlTldHZCt1QXZVeWpjczBaelBnRnlxRkVkYURUS0V2V1J2MHdCbCtQTUlDVXRBVA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaUzd0NUdCWis5Y3lTK0RpS0ltVDNGZFBHR05MS1c4NG9WbW1aSGR1eWFmcXBsYjBuTTR5MFpHejV4MU9nRlhuR2RZUWFoaVJvUUNPU2J0dnZhd0JTTWdBRWFIR3Vhb2YxVW9NamVuZHRLcw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaUzd0NUdCWis5Y3lTK0RpS0ltVDNHOFlkRmNyeUs5K3hGTEZjMTNkZ1RqR3pNUFpOZ1o5V0FLV2VxdG1RQlZtQjZzMjc2RUUwM0l5VG4raFpRVUF1dXAwNVF5WDA2VDNRdUtkOXZkOHVJQw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZNNDRzUVdCU1BaeDluYjBqdTNGSEFaUzd0NUdCWis5Y3lTK0RpS0ltVDNGelcxQ3EyYjUwUkNCYmsyd0FPbXBodHV0VUNFUzV2eTRvWGdVbC9FZGppTC92MjNsRVFQdWdLdmV1d0pENloxQjc0NVZVdXlWTkljeUxJQ1VmZXVFTw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

House
Resale
€ 1,249,000

House For Sale in San Pedro de Alcantara

4 BD
3 BA
489 m2
Villa
Resale
€ 1,970,000

Villa For Sale in San Pedro de Alcantara

4 BD
4 BA
290 m2
Penthouse
Resale

Compare Listings