Apartment For Sale in Estepona Playa

Apartment For Sale in Estepona Playa

€ 1,247,000

Overview

  • Updated On:
  • July 26, 2022
  • LVSCA391 Reference ID
  • 3 Bedrooms
  • 3 Bathrooms
  • 138 m2 Living Area
  • Plot Size
Favorite

Wohnung im Verkauf in Estepona Playa, Estepona mit 3 schlafzimmer, 3 badezimmer und mit orientierung nach s, mit gemeinschaftlich pool, gemeinschaftlich garage (2 parkplätze) und gemeinschaftlich garten. Was die Dimensionen anbelangt, die betragen 120 m² gebaut und 41 m² terrasse. Hat folgende Charakteristiken panoramablick , sicht zum meer, annehmlichkeiten nahebei, erste linie auf strand, neubau, balkon, überdachte terrasse, private terrasse, solarium und offene terrasse.

Property Details

Property Details

Property Id : 2257
Price: € 1,247,000
Property Size: 138 m2
Bedrooms: 3
Bathrooms: 3
Terrace Size: 57
Garage: Communal
Swimming Pool: Communal
Garden: Communal
Reference ID: LVSCA391
External Images: https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFsZmRRSDlJM1NlRnZpRmxUT21PaDE3MXBNQnk1dWVOdGo4RCtxWk9kUDFYQy9sU1J2c0lKT3pXUzlyYlBKNHVIakxITEsrNGprd0Y4NUJHdmoyVDV1dA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFuM3JMZ1VsMitja3JjUDBhQUNIMG5WaEp1RTJTRTFrVXpZS29VYlNJQmRBZlBlZTlsVEV5SHRGY1pScGdpdHlZNDdnRjd0Y1R3NG9IK3VOaGlYVnIrTA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFra1ErVFUyaXg1YkhPaU1aR3BmNjZveEQ4Y2t3Nyt5RTVsaS9SSVRlQVhxZDFFcWN0T2tqYmxEL1ZnWmpJdVEwNnRPaTJmVmxOMzBnRzVidHNQdFdoVA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFrbFZRenplVFpKNDFTYmJySFZEcFdyMVJRSU5VTXlEZEEvZGdDZmRxV01CUmk2aWF5T1NCSlZOSXJqWVdrbU9uQXV1ZCt5NlAyUEFaYi9hSHdnZ1RaMQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFrNnhCSFhLTkd3NENTalAzbjBYREszT3RiOFk4MzhvQWRoV2FmV2hsZTQ3MGZmb3NxdG0vMy9leGt6dVIvblVoTXZWYms3TTFIZjVvcWVPZGhBeHdVag==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFta25zYXBuUUtVS3VrU3o0M2RFcWtKVVgrWGEvOFhSbTdIUGZLZmY2SE1BTXJML0ZPNlZmZkhFbElVenhlZk52bFhLU1I2bGxDcE5jRGJlNVBSUWVWVg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFtRjA1eVBWQndGR2xpbVhMK2NBdjh5RzlHaHdPVGFGc1hHNERoUWlmV0tER3NmNDM4TGUvblhuUU55UFFmMHV1a1pLTlpOaFJRUi80dGF0NWxIZkY4Vw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFuOS8xVkp0cEExZld1QnZmb1NMK2hTL1ArM2dKd0s2Q00zcmNJaGhoYWZRRU1DOEZKemM5Szcvc0hXK1IwMlJnUktqbmRYNDlwRVBSNk9uYnAwT0V3dA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFuKzJMalM3R2o3WjhBSFhXRUQyZGg0U21Jd0ROeU1jNVl5ZGJXOXFNeUVKSTl2cXMrSEc4aVd4K2lRY3Z3V0RLMVBPZ1J4NWRlRG8yOUY2TndQVGRaRg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFtTWxGUjNWZ1VGOTBhRGQ2ekpXNzJGcGZkSVZpVTRKK1NSTTBqZnBjOGNNMzFCaFZnTDVtZnd6RjZydVRmQ25jKy9FV3o0cXZIeEIxcDRmOFpTNGRDTA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFuKzBhdksyZXZRZEdraTVTWTVvUFRydHZUamhLSmZ1QmVrQ0FheDg4NEdpandCVE9EczZUbVJ4V3VpSkpRcFNLdllSei84TnBlYXcrSVcxT0kyRDVXWQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFuU2ZRVDA0enZwaGhPd040VFFKdGtMNnM4UHlaeStMV2VjMWlyUWY4T0lwTWdNSUZtQWFrSE12QmZxS0VlWlRxZ2ZRY1FBcXNvSWdzVE9tazVIMHAvMw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFta21TT0NiWW9LMGRtc2Yxa0NwcnNnbHZjSjFnQy9ZQklTT2tXbmgrQ0Rsdi9ubjI4TXRkM0dZeVk1R1R0aytBbFdUSUVtR3prNDc3Y2lHY1g5VW9SNw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFsZ0ZlUFVqOTcybStzZ2JNRlFTWHJjRDNEb3lBdWVnSDV2b2Y0b3dNTWI2a2xPVm1TeVo3TWxUNTFvdWMrbEFRLy9CRzA1Tm9yTGZtNVVhRk0zWWp5Uw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFrNUpSQVBZM1FPdmxvVE1Xako3eFgzcjZRaEFqRWU3dWJnaVVPUkVmTU94U0Q5a2tvb1BITXFQUVRxZGVOTE44S1ZHTFg4NmFFR2EwdHY2ZU9sL1RFcQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFtaTNiVnBGOUJQanRBTXFkVEJiY3BxZDBIbkxzdVltbkRmN0V0M29abTlpNTRDekV5cHo0bTlYKzEzSE9taDhmTVg4Rzc5bythckI5Z05YMEkrclVEdA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFsZGRqcFpXNTJEM1FXZnJuWHArMDI3OG1wQ2F5Y2dxendPeklEak9CUVJ3TzZNai84UWc4aE1ZaHFvMVlDOFBjYVRCSmpSNENTT21CVjU1VlhZd1Q3UQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFtdUxnTkQvQXV3Vy8wT1pRWFNaOHpZMEsySHZ4Q2FaaWQzMXFSR3JEN2RKYXVabFU0S292RFBoU2c2b0t5OVJSQ3dSUzgyT0hZcEdPYXhLV01ZSnc2MQ==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFtaXVaYnJpRis1bzB6emJYR0RmaHU1dTNXUEU4V2MxbEp5cUFhQ01heFlnaGZSWnJZL3dYek5EQ2llZ1VPMk9GVm1kQkdSVS93Vlp0cUNyNmNTVTgvYg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFtaVpEdWtUeUlTeWo1WFZGT2VraVFuWXdhSVk3WFFaN281Q1hNUGRFNlZIYUxSS0kyaGM4R3pIcnVHazRNMjliVlJHOFNtYjM2MUdySDkyTnZ2VE1ZUA==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFsQW84WWJoekxHR2pJbzVsc0JWcHBLU0dNUnY2cWg0Vk5TaEdtaWE2Z2dVZDhwWlF4cjFDUGhaOHpqOUJ2cUtYb3dPOTJiYUFGTzMyTU1xeXZZR2UwVg==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFuV0FoQ2I2eFNmMHoxNVRlZW14NEg3UVVmbHZyeDJ4RmhxWXhpZ1VVby9lVVNhRXNQSXg4OG9ZWnMzQXc5bDdvMXdKWG5IMWtBTnQ1T2NLb0gwMjN1Vw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFtdDF6NVd2ODZyS250aFFyYjJUUXZHV2tvVisvNk1jQ2hPSWtBWjc2WC9UWjdUTGhkSDc4ZFJRWWJhNmwxbUlSU0k4a1htOERTSzBKbjdwZTlWMHEwYw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0,https://xmlext.inmobalia.com/mkw/m.php?image=SzArZzFlQ3lQUjUzTjNjUHg2SHVySzM2M29ycVpaeHJjQXlTQjdTblJtQkEwc3RtYXlvYmtIZm44ZkFGdFpjTytOTWxyT3luWHFDOXFXSVlpdkgzZjBXQlJBWG1NcmNSdUZLSWJreEt4UWh4dVFkbnZLM3Q5ZHQ2WktqSC8yaGZlWk01OG0vSkd6TlhEZTRlUFVhY2NnTkRycUJPWTFnNk1xNno0UjNhcHFrc2tDKzVFZTcwK2wyRFN2aVBzR3JIK24vOUlzZWVSNTFNK3dvdGR4TTNWZWtJVzhuWnNEREVaNXFWbHQ5T1g0UGI5dncyQWVwS2xLc2JKeHBJRjloKw==&agency=587&code=9f7763491a5ba1bb4b959e07f765f0a0
Send Your Inquiry

Let's Get in Touch

Similar Properties

Similar Listings

Apartment
Resale
€ 339,000

Apartment For Sale in Sotoserena

3 BD
2 BA
95 m2
House
Resale
€ 1,890,000

House For Sale in Bahia Dorada

5 BD
4 BA
200 m2
Villa
New Development

Compare Listings